top of page
95743228-doctor-using-laptop-and-electronic-medical-record-emr-system-digital-database-of-

Journalsystem 

Liksom det är lag på att ha en patientförsäkring, så måste du också föra journal om du utför hälso- och sjukvård. Vilket journalsystem som är rätt för dig beror på många olika faktorer, såsom:

● Hur stor verksamhet du har.
● Om du har planer på att expandera eller ej.
● Om du vill ha integrerad fakturering via systemet.

● Önskar ha möjlighet till tidsbokning.

Kaddio och Easypractice

Dessa båda tjänster har ungefär samma utbud och funktion - I korthet: journalsystem i molnet med gott om funktioner. Vi vill varmt rekommendera att du för journal digitalt och absolut helst med någon form av molntjänst. Fördelarna är många:

  • Du kan logga in från vilken dator som helst, var som helst.

  • Inget mer lagrande av pappershandlingar, som dessutom kan komma bort eller förstöras.

  • Molntjänsterna kommer i regel med en mängd praktiska funktioner såsom kalender, automatisk bokföring för patienter, automatiskt utskick av skattningsformulär och bokningsbekräftelser, videokonferens, med flera.

Learn More
Image by Mika Baumeister

Det går dessutom att synka med din digitala kalender så att du får in bokningar som görs i din vanliga kalender. Detta går självklart bara ena vägen och är avkodat så sekretessen behålls intakt.

Nackdelar finns såklart också. Nödvändigtvis så hanterar ett företag journalhandlingarna som hör till din verksamhet, och likt allt annat på internet så är deras system inte immuna
mot intrång och fel. Störningar i systemet försigkommer. I värsta fall kan det tillfälligt hindra dig från att nå dina journaler. Det är dock ovanligt. 

Se gärna exempel på hur du kan integrera kaddio och Easypractice här: www.mct-psykologerna.se

Terapijournal - ett journalsystem där du betalar en engångssumma. Detta är ett enkel  system som är uppskattat av många och är billigt. Det går dock inte att nå via molntjänst och har inga andra funktioner.

Webdoc - Liksom Kaddio och Easypractice är Webdoc en molntjänst med digital journalföring. Webdoc är dyrare och lämpar sig för större organisationer och företag. Fördelarna är att flera vårdcentraler och andra aktörer använder sig av systemet och det går att samköra. Det är också smidigt att hitta klientuppgifter då systemet automatiskt hittar uppgifter från folkbokföringen om du har personnummer.

64872311-medical-record-report-healthcare-document-concept.jpg_ver=6.jpg

Frågor, funderingar eller tips?

Dela gärna dina tankar om hur sidan kan bli bättre, vilken information du skulle vilja se fanns här, eller vad du uppskattar. Skicka iväg ett meddelande eller ring oss!

bottom of page